ลงทะเบียนกิจกรรม Financial Planning Clinic

*โปรดเลือกลงทะเบียนเพียง 1 รอบ ต่อการบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท*

วันที่

เวลา

ลงทะเบียน

วันที่

เวลา

ลงทะเบียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

พิธีเปิดงานช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 - 11.30 น.
เวลา 13.00 - 14.00 น. เวลา 13.00 - 14.00 น.
เวลา 14.30 - 15.30 น. เวลา 14.30 - 15.30 น.
เวลา 16.00 - 17.00 น. เวลา 16.00 - 17.00 น.
เวลา 17.30 - 18.30 น. เวลา 17.30 - 18.30 น.

วันที่

เวลา

ลงทะเบียน

วันที่

เวลา

ลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 - 11.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 - 11.30 น.
เวลา 13.00 - 14.00 น. เวลา 13.00 - 14.00 น.
เวลา 14.30 - 15.30 น. เวลา 14.30 - 15.30 น.
เวลา 16.00 - 17.00 น. เวลา 16.00 - 17.00 น.
เวลา 17.30 - 18.30 น. เวลา 17.30 - 18.30 น.